Regulamin
  1. W zajęciach (fitness +siłownia) mogą brać udział osoby zdrowe, które ukończyły 14 rok życia, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosą jednorazową opłatę.
  2. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom z karnetami. W przypadku spóźnienia na zajęcia nie gwarantujemy miejsca w grupie. W przypadku spóźnienia na zajęcia grupowe przekraczającego czas 10minut, klienci nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
  3. Karnet jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony, karnet jest jasno określony w ramach czasowych.
  4. W przypadku rezygnacji z ważnego karnetu, Fitness Klub nie dokona zwrotu dokonanej wpłaty. Karnet można odstąpić osobie zainteresowanej, która będzie z niego korzystać tylko do ukończenia ważności karnetu. W przypadku choroby czy planowanego urlopu istnieje możliwość zawieszenia karnetu do 10 dni.
  5. Karnet jest jednocześnie dowodem wpłaty. Należy mieć go przy sobie za każdym razem kiedy przychodzimy do klubu.
  6. Przedmioty osobiste na czas trwania zajęć można zostawić w szafkach do tego przeznaczonych. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, klub nie ponosi odpowiedzialności.
  7. Zabrania się dzieciom do lat 10 przebywania na sali (sala fitness + siłownia) podczas trwania zajęć.
  8. Fitness Klub OD-NOVA zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych dot. planu zajęć, instruktorów, godzin otwarcia klubu, wyznaczania dni wolnych od pracy, itp.
  9. Zajęcia fitness prowadzone są od 5 osób. Prosimy o wcześniejsze zapisy. Osoby zapisane, które nie odwołają przed zajęciami swojej obecności będą miały zaznaczone wejście w karcie klienta.

KLIENT FITNESS KLUBU OD-NOVA ZOBOWIĄZANY JEST:

Nosić obuwie sportowe zmienne ( inne od tego, w którym przyszedł do klubu) w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach i nie zostaną wpuszczone na siłownię lub salę fitness.

Posiadać i używać osobisty ręcznik na sali ćwiczeń siłowych i fitness.

Przestrzegania i zachowania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.

Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.

Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

Za zakłócanie porządku, powodowanie zniszczeń lub uszkodzeń mienia klubu i pomieszczeń, nie przestrzeganie regulaminu klubu, współpraca z klientem zostanie natychmiast zerwana.

Na terenie klubu panuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak sprzęt audio, itp.

Zabrania się używania sprzętu fitness poza zajęciami i bez pozwolenia personelu klubu.

Wszystkie uwagi lub sugestie dotyczące klubu mogą być składane w formie pisemnej w recepcji.

Osoba, która zdecydowała się korzystać z usług Fitness Klubu OD-NOVA zobowiązuje się tym samym do przestrzegania regulaminu.


Dziękujemy za współpracę.